Ειδικευθείς στην Αγγλία (Brompton,  London Chest, St Mary’s, University of London) και Η.Π.Α (Massachusetts  General Hospital,  Harvard Medical School, Baystate  Medical 
Center, Tuffts  Medical  School, Albert Starr Academic Center for Cardiothoracic Surgery) εργάζεται ως Διευθυντής Καρδιοχειρουργικής στην Ευρωκλινική Αθηνών. Επιτελούνται όλες οι επεμβάσεις του φάσματος των ενηλίκων, με έμφαση στην αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass), χειρουργικη των βαλβιδοπαθειών 

(διορθώσεις μιτροειδούς, τριγλώχινος, αντικαταστάσεις), συγγενείς ανωμαλίες ενηλίκων και χειρουργική των μεγάλων αγγείων (ανευρύσματα ανιούσης αορτής, τόξου και κατιούσης θωρακικής αορτής). Ελάχιστη επεμβατική καρδιοχειρουργική (από μικρές τομές) για αντικαταστάσεις ή διορθώσεις καρδιακών βαλβίδων και μεσοκολπικού τρήματος.

 

Trained in the UK (Brompton, London Chest, St. Mary's, University of London) and the USA (Massachusetts General Hospital, Harvard Medical School, Baystate Medical Center, Tuffts  Medical  School, Albert Starr Academic Center for Cardiothoracic Surgery), Dr. Agathos is working as Director of Cardiac Surgery at Euroclinic of Athens. All spectrum of adult cardiac surgery is performed such as aortocoronary bypass operations, valve surgery (repair or replacement), congenital anomalies in adults, and surgery of the large vessels (ascending aorta, arch and descending thoracic aorta aneurysms). Minimal Invasive Cardiac Surgery (from minimal incisions) for repair or replacement of Cardiac valves and clodure of ASD. 

 


 

World Patent Stent Design. Stent from titanium or pom-C. Bioprosthetic Valves made from Porcine composite trileaflet valves and bovine pericardium.

Ιατρείο

Ευρωκλινική Αθηνών

Αθανασιάδου 4,  115 21 Αθήναι

 

Τηλ: (30) 210-6416600

Τηλ./Φαξ: (30) 210 6801237

κιν : (30) 6932460900