Ιατρείο

Ευρωκλινική Αθηνών

Αθανασιάδου 4,  115 21 Αθήναι

 

Τηλ: (30) 210-6416600

Τηλ./Φαξ: (30) 210 6801237

κιν : (30) 6932460900